Молитва иконе Божией матери «Помощница в родах»


Данная статья содержит: молитва к богородице помощница в родах при беременности — информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 162
Источник: https://xn—-9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-k-bogoroditse-pomoshhnitsa-v-rodah-pri-beremennosti/

Содержание

В тру́дных ро́дах:

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Федоровской»

О, Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це, Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше и не отри́ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но я́ко милосе́рдая, не преста́ни моля́щи Его́же родила́ еси́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми. Поми́луй на́с, Влады́чице, поми́луй на́с, не́сть бо на́м спасе́ния от де́л. Те́мже ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х де́л. При́зри на на́с недосто́йных, Ты́ бо упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Я́ко невече́рний Све́т от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу́ се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с по вся́ дни́ живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во все́м благоугожда́ти Ему́ еди́ному. О, Богома́ти, не преста́ни моля́щи ро́ждшагося от Тебе́ за ны́ и подава́й на́м ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви ны́ от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от вра́г ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Сотвори́ ми́лостива на́м бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ гне́в Его́ на ны́ дви́жимый и изба́ви ны́ от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О, Боголюби́вая Влады́чице, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и все́х святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же ча́с, Пресвята́я Де́во, изба́ви на́с от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и огня́ ве́чнаго, да сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя́ и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «При́зри на смире́ние»

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высоты́ небе́сной ми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомятежном. Спаси́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя, просвети́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших!

О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к3

О, Всепе́тая Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, неисчерпа́емое мо́ре Боже́ственных даро́в, Ты́ еси́, Всесвята́я Де́во! Я́ко светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости испо́лненную, созерца́ем Тя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м озаря́еми, любо́вию же Твое́ю при́сно согреваемии, Тебе́, я́ко благо́й Засту́пнице на́шей, со умиле́нием глаго́лем: приими́ благоутро́бно моле́бное пе́ние на́ше с ве́рою Тебе́ возноси́мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умоли́, Влады́чице, изба́витися на́м гре́шным вре́менных бе́д и ве́чныя му́ки, да спасе́ннии Тобо́ю просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ве́рно зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

* * *

Великомученице Екатерине (при трудных родах)

Молитва

О, свята́я де́во и великому́ченице Екатери́не! Мо́лим тя́: при́зри на бе́дствия гре́шных ра́б Бо́жиих (имена́), сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ на́м моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злы́х духо́в, на на́с зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй на́м вся́ я́же к по́льзе проше́ния, мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у Возлю́бленнаго Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию Милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Конда́к4

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! Приими́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

* * *

Проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, родителям Иоа́нна Предте́чи

Моли́тва 1-я

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тии ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Моли́тва 2-я

О, святы́е уго́дники Бо́жии проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым подвиза́лись на земли́, восприя́ли еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь все́м лю́бящим Его́; те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша о рабе́х Бо́жиих (имена́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великому́ченице Анастаси́и Узореши́тельнице

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на небеси́ у престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на ра́б Бо́жиих (имена́), прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о на́с, и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподо́бной Мела́нии Римляныне

О, пресла́вная ма́ти Мела́ние, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о на́с моли́твеннице! Приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ раба́м Бо́жиим (имена́) и все́м правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Е́й, чадолюби́вая ма́ти на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы ну́жды на́ша духо́внии и житейскии, при́зри на ны́ ма́терним о́ком, и твои́ми моли́твами отврати́ от на́с колеба́ние вся́ким ве́тром уче́ния, злы́х и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние; утверди́ же во все́х ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и словесы́ и писа́нии и дела́ми, сла́вится среди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увещавши, премно́жество бога́тства расточи́ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же. Те́мже в Небе́сная оби́тели всели́ся, помина́й на́с, Мела́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

* * *

Святи́телю Никола́ю Уго́днику

Это интересно:

В чем помогает молитвенное прошение


Чем же помогает регулярное прошение у образа? Как и любая молитва, она облегчает тяжелое сердце и заставляет довериться Господу.

Кроме этого, регулярное обращение к Деве Марии:

 • облегчает боль;
 • облегчает предполагаемый сложный родовой процесс;
 • избавляет от бесплодия;
 • снимает болезненные и неприятные ощущения во время родов;
 • помогает исправить возможные или возникшие осложнения;
 • останавливает кровотечение;
 • помогает малышу родиться крепким и здоровым.

Совет! Роды требуют не столько физической подготовки, сколько духовной, поэтому к ним надо готовиться заранее. Беременной женщине рекомендуется регулярно ходить в храм, причащаться и исповедоваться.

Обращение к Богородице в молитве при родах

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 719
Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-ikone-bozhiej-materi-pomoshhnitsa-v-rodah.html

Моли́тва Господу о дарова́нии терпе́ния

О, Ди́вный созда́телю Человеколюби́вый Влады́ко, многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя́: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния моего́, не отри́ни сле́з мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже Ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне́, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, поми́луй и подкрепи́ мя́, да вся́ посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г претерплю́: изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость претвори́, да не в отча́яние впаду́ и поги́бну а́з, оканный. Ты́ бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 903
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Чем может помочь беременной икона и молитвы Богородице?

Как пройдут роды, все ли будет благополучно? Об этом с волнением думает каждая женщина. Не стоит бояться, молитва «Помощница в родах» уведет от всех страхов. Заступница всех христиан и всех женщин — это Богоматерь. К ней обращаются в любых житейских затруднениях, она молится и просит за всех грешных, она терпелива к ошибкам, она же и помощница в родах. Богородица сама мать и именно ей нужно молиться во время всей беременности, а особенно в приближении родов.

Кто просит — тому будет дано. Как хорошо на душе верующего человека! Он чувствует везде руку Господа, его поддержку и его знак. Если человек молится, то он испытывает меньше тревог, стресса, он знает и верит, что его молитвы будут услышаны, Господь его не оставит. Молясь же Богородице, просящий получает ее поддержку и ее помощь.

Как молиться Богородице?

Уже узнав о беременности, женщина должна читать молитву о ребенке, которого носит под сердцем, чтобы беременность ее проходила под защитой Богоматери.

Молитва ко Пресвятой Богородице о детях:

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

Благодарственные молитвы можно читать уже и во время беременности. Разве мало поводов у всех людей благодарить Господа и Божию Матерь? За беременность, за то, к чему уже привыкли. Благодарить за воду, солнце, небо, за любование этим миром. Мы ходим, слышим, не голодаем. Причин для благодарности так много, просто мы о них подчас забываем.

Сама беременность — это большое чудо и любовь Господа к вам. Ведь статистика в этом вопросе на сегодняшний день не радует. Сколько пар годами мечтают, хотят завести ребенка и не могут осуществить этот свой главный план жизни. С годами к женщине приходит понимание того, что самая важная ее миссия, ее предназначение — это материнство. Ни карьера, ни успех, ни богатство не смогут заполнить сердце так, как детский смех и детский лепет. Материнство — это огромный дар, о нем просят и молятся Богородице. С детьми приходит полнота жизни, множество забот, но и множество радости. Любовь детей безусловна, они любят родителей за то, что они их родители. Кто может еще так полюбить вас? Они беззащитны, ласковы и ждут такой же любви и ласки в ответ. Вот о чем нужно думать во время беременности. О той большой радости, которая войдет в ваш дом. И усердно молиться Богородице и Господу нашему, благодарить и просить спокойных родов и счастливого материнства.

Духовная подготовка к родам

Посещайте храм по силе (по тому как протекает беременность, если нет токсикоза, головокружения, слабости). В церкви можно и посидеть, не обязательно стоять, ведь во время беременности это тяжело физически.

Подготовиться к родам по-христиански — это исповедоваться и причаститься. Если никогда не делали этого, но давно хотели и все не решались — это замечательный повод для того, чтобы осмелиться на этот серьезный шаг. Ведь все мы грешны, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени (даже если кажется, что особых грехов и нет). Откройте книжечку подготовки к исповеди, там перечислены грехи, которыми может страдать человек. Вы удивитесь, сколько их можно отнести и к вам.

А после исповеди и причастия наступает такая легкость, внутренняя чистота и понимание, что ребенок будет появляться на свет уже без ваших грехов. Сохраните это состояние подольше, лучше бы и навсегда. Но наша земная жизнь вынуждает нас грешить (раздражение, неудовольствие, тоска, злость подстерегают нас на каждом шагу). Зная, что Господь внутри вас, будет легче сопротивляться и не допускать в душу все плохое и то, что не от Бога.

Творите добрые дела (по возможности и по силам). Подумайте, кому вы можете помочь и как. Не можете материально — не страшно. Помогите добрым поступком, поддержкой. Сейчас так много людей нуждаются в участии, вы можете проявить внимание, приготовить неожиданный сюрприз, сделать поделку своими руками или просто провести пару часов за кружечкой чая. Главное — доброе намерение и открытое сердце.

Как часто говорят, что с беременностью женщина уходит в себя. Она уже не так остро реагирует на негативные проявления окружающего мира, ее меньше расстраивают те вещи, которые раньше она не могла не заметить. Господь дает ей такую эмоциональную защиту. Она является сосудом, она дом для своего ребенка. Поэтому молясь Богородице, Господу, она наполняет этот дом молитвой, любовью, добротой. Ребенок все чувствует у нее внутри. Женщина спокойна, уравновешена. С молитвой уже не будет нетерпения и раздражения, какие бывают у беременных при гормональной перестройке, молитва лечит и успокаивает. Ребенок, вынашиваемый в такой ауре веры, потом и сам будет верующим и достойным человеком. А это главная мечта любой матери.

Молитвы при родах

Обязательно нужно взять икону Богородицы с собой в роддом. Молитесь все время, как только будут отступать схватки, пусть икона будет всегда с вами. Она оградит вас от плохого и обязательно поможет в разрешении от бремени. Многие женщины замечали помощь Богородицы, если с ними была икона. То младенец вдруг поворачивался и принимал нужное положение для родов, то отступали боли. Главное — это верить и горячо молиться, от души, от сердца.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Помощница в родах»:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно. О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во Святем Крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Короткая молитва к Богоматери:

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Богородица добра и сердечна, она поможет вам в этом и любом другом благом деле. Не забывайте просить и не забывайте благодарить. Будьте добры, внимательны, молитесь на русском, старославянском и любом другом языке. Пусть Господь вас хранит.

Информация, опубликованная на данном сайте является справочной. Перед её применением на практике обязательно проконсультируйтесь с врачом.

:

(3 голосов, средний бал: 5,00 из 5)

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 7251
Источник: https://xn—-7sbbfh0aufcu5bf.xn--p1ai/molitva-ikone-bozhiej-materi-v-rodah-pomoshhnitsa/

Молитва «Помощница в родах»

Процесса родов со страхом ждет любая женщина, даже опытная мамочка. Поэтому и стоит готовиться к таковому заранее, начиная с этапа планирования беременности. Для кого-то подготовка заключается в покупке приданного для малыша или посещении специальных курсов по уходу за ним. Другие же тратят время на изучение слов и смысла молитвы «Помощницы в родах», адресованной тому или иному святому лику.

Женщине, готовящейся к родам, обязательно нужно посетить церковь, причаститься, исповедоваться и набраться духовной силы, если она считает себя христианкой. Ведь не всегда предсказания врачей гарантируют благоприятный исход беременности. Именно поэтому святая молитва о помощи в родах остается актуальной с тех времен, когда об акушерах даже не слыхали. Поверить сложно, но чудеса случаются и в наше время, только верят в них не все. Немало случаев, когда именно от молитвы на успешные роды зависела жизнь матери или ребенка, если не обоих. Боль приглушалась, утихало кровотечение, приходила в норму работа сердца малыша.

Молитва Богородице «В родах помощнице»

Именно этой святой необходимо посылать свои первые слова о помощь, содержащиеся в молитве. Она обязательно вас услышит и поможет. Самой Святой Деве довелось родить Божьего сына без боли, но она знает, как тяжело приходится женскому роду. Существует несколько вариантов молитвы Богородице при родах, каждый из которых несет особую смысловую нагрузку. Ознакомившись со всеми ними можно выбрать именно тот, который совпадает с вашими страхами и желаниями. Например, можно читать такой текст:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящееся: буди милостива мати сей, ейже прииде время бытии мати, и умоли воплотившагося из Тебя Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Аминь».

Молитва Богородице «Помощнице в родах» не обязательно должна быть общепринятой. Дева услышит обращенные к ней просьбы даже тогда, когда они будут сформулированы обычными, мирскими словами. Главное – чтобы их говорили сердце и душа.

Молитва Матроне Московской

Попросить помощи для себя и своего еще не рожденного ребенка можно и у блаженной Матроны Московской. Эта святая причисляется к Божьим Угодникам и обладает возможностью защищать женщину перед глазами Господа. Обратиться к ней можно на церковном языке, которым написана молитва о родах Матроне: «О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам все наши согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящего дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». А можно просто читать «Отче Наш» перед ликом святой, каждый вечер перед сном или с началом признаков скорого разрешения от бремени.

На самом деле не столь важно, как именно будет звучать ваша личная молитва, помогающая при родах. Главное четко понимать чего вы хотите, представлять это, последовательно формулировать и излагать свои мысли, посылая их к конкретной святой женщине.

Копирование информации разрешено только с прямой и индексируемой ссылкой на первоисточник

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 4025
Источник: https://xn—-9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-k-bogoroditse-pomoshhnitsa-v-rodah-pri-beremennosti/

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Помо́щница в ро́дах»

Молитва 1-я

О, Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти на́ша милосе́рдная! Яви́ на на́с, в печа́ли су́щих и во гресе́х всегда́ пребыва́ющих рабе́х Твои́х (имена́), ми́лость Свою́ и не пре́зри на́с, многогре́шных рабо́в Свои́х.

К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дице, мно́гое мно́жество сознавая прегреше́ний на́ших и мо́лимтися: посети́ немощству́ющыя на́ши души́ и испроси́ у возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти на́м, раба́м Твои́м (имена́), проще́ние. Еди́на Пречи́стая и Благослове́нная, все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, сохрани́ на́с под покро́вом Свои́м.

Молитва 2-я

Аудио:

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

Аудио:

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да да́ст ражда́ти на́м ча́д Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т на́с в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ на́с под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злы́х свободи́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отврати́. Да́ждь благода́тное прозре́ние, ду́х сокруше́ния о гресе́х, да́ждь зре́ти всю́ высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго на́м Христо́ва уче́ния; храни́ на́с от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 3390
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Как молиться Богородице?

Перед началом молитвенного прошения следует покаяться во всех своих грехах, отпустить обиды и попросить прощения у Всевышнего. Подумайте, не лежит ли на душе камень, от которого вы давно хотели избавиться?

Чистота помыслов, свобода от злобы и ненависти крайне важна в этот особенный для женщины период. Затем стоить прочесть каноническую молитву “Богородице Дево, радуйся”.

С неё неплохо бы начинать любое обращение к Деве Марии. Молитесь как можно чаще: сразу после пробуждения и перед сном, после трапезы и в минуту сильного волнения. Старайтесь не пропускать молитвы в третьем триместре беременности.

Молитва целебна, она успокаивает и помогает достичь внутреннего покоя, что так важно при ожидании малыша. Как можно чаще причащайтесь, пейте святую воду, вкушайте просфору, что благотворно скажется не только на вас, но и на будущем ребенке.

Как можно чаще причащайтесь, пейте святую воду, вкушайте просфору

Читайте духовную литературу. Всё вкупе даст хороший результат: вы морально подготовитесь к родам и будете ощущать незримую защиту, под который находитесь вы и ваш малыш.

Читайте молитву к Богородице о родах, с чувством глубокого уважения, вдумчиво — и будете услышаны.

“О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь”.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2787
Источник: https://Molitvy.online/molitva/pomoschnitsa-v-rodah/

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Цели́тельница»

Молитва 1-я1

Приими́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, печа́льныя сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей и прислу́шающей моле́ния на́ша и подаю́щей с ве́рой прося́щим. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, рассла́бленных и неду́жных исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от бед избавля́еши, прокаже́нных очища́еши и ма́лых дете́й ми́луеши, еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от у́з и темни́цы свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему.

О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих и чту́щих Тя и вопию́щих во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исцели́ на́ша души́ и телеса́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния. Сохрани́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́йн прича́стну. Сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́ще Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: Прииди́те благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Кондак2

О, Всепе́тая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ми́лостивно приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, изба́ви на́с от вся́кия напа́сти, боле́зни и внеза́пныя сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ти Ца́рствия Небе́снаго и со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

* * *

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 2280
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Скачать текст молитвы

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 31
Источник: https://Molitvy.online/molitva/pomoschnitsa-v-rodah/

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Скоропослу́шница»

Молитва 1-я

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пнице все́х, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на непотре́бных ра́б Твои́х (имена́), услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и принеси́ ю́ к Сы́ну Твоему́, умоли́ Его́, да озари́т мрачные души́ на́ша све́том Боже́ственным благода́ти Своея́ и очи́стит умы́ на́ша от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т ны́ на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся́ соде́янная на́ми зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т небе́снаго Своего́ ца́рствия. О, преблагослове́нная Богоро́дице Скоропослу́шница не пре́зри у́бо на́м, ско́рбным, и не попусти́ поги́бнути на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тя́ по Бо́зе все́ на́ше упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем ся́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че все́х прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери человеколюби́ваго Влады́ки, удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́ и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все́, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ (имена́) благода́тию Твое́й, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду, и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гне́в Бо́жий душе́внаго расслабления, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, и в бу́дущем ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 2223
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Сло́во пло́ть бы́сть»1

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго!

Пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ще, отцы́ на́ши моли́ша Тя́, да яви́ши покро́в Тво́й и заступле́ние стране́ приаму́рстей. Те́мже и мы́ ны́не мо́лим Тя́: гра́д на́ш и страну́ сию́ от нахожде́ния иноплеме́нных соблюди́ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́. Да́руй ми́рови ми́р, земли́ плодо́в изоби́лие; сохрани́ во святы́ни па́стырей на́ших, во святы́х хра́мех тружда́ющихся: осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утверди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тий на́ших: заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры вразуми́ и соедини́ Святе́й Це́ркви Сы́на Твоего́. Бу́ди все́м притека́ющим к ико́не Твое́й покро́в, утеше́ние и приста́нище от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние.

Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ ко престо́лу Всевы́шняго, я́ко да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

В тру́дных ро́дах:

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 1230
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Федоровской»

О, Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це, Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше и не отри́ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но я́ко милосе́рдая, не преста́ни моля́щи Его́же родила́ еси́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми. Поми́луй на́с, Влады́чице, поми́луй на́с, не́сть бо на́м спасе́ния от де́л. Те́мже ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х де́л. При́зри на на́с недосто́йных, Ты́ бо упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Я́ко невече́рний Све́т от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу́ се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с по вся́ дни́ живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во все́м благоугожда́ти Ему́ еди́ному. О, Богома́ти, не преста́ни моля́щи ро́ждшагося от Тебе́ за ны́ и подава́й на́м ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви ны́ от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от вра́г ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Сотвори́ ми́лостива на́м бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ гне́в Его́ на ны́ дви́жимый и изба́ви ны́ от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О, Боголюби́вая Влады́чице, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и все́х святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же ча́с, Пресвята́я Де́во, изба́ви на́с от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и огня́ ве́чнаго, да сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя́ и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

* * *

Блок: 8/15 | Кол-во символов: 1916
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «При́зри на смире́ние»

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высоты́ небе́сной ми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомятежном. Спаси́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя, просвети́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших!

О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к3

О, Всепе́тая Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, неисчерпа́емое мо́ре Боже́ственных даро́в, Ты́ еси́, Всесвята́я Де́во! Я́ко светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости испо́лненную, созерца́ем Тя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м озаря́еми, любо́вию же Твое́ю при́сно согреваемии, Тебе́, я́ко благо́й Засту́пнице на́шей, со умиле́нием глаго́лем: приими́ благоутро́бно моле́бное пе́ние на́ше с ве́рою Тебе́ возноси́мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умоли́, Влады́чице, изба́витися на́м гре́шным вре́менных бе́д и ве́чныя му́ки, да спасе́ннии Тобо́ю просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ве́рно зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

* * *

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 1895
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Великомученице Екатерине (при трудных родах)

Молитва

О, свята́я де́во и великому́ченице Екатери́не! Мо́лим тя́: при́зри на бе́дствия гре́шных ра́б Бо́жиих (имена́), сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ на́м моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злы́х духо́в, на на́с зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй на́м вся́ я́же к по́льзе проше́ния, мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у Возлю́бленнаго Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию Милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Конда́к4

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! Приими́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

* * *

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1071
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, родителям Иоа́нна Предте́чи

Моли́тва 1-я

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тии ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Моли́тва 2-я

О, святы́е уго́дники Бо́жии проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым подвиза́лись на земли́, восприя́ли еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь все́м лю́бящим Его́; те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша о рабе́х Бо́жиих (имена́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 11/15 | Кол-во символов: 1879
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Великому́ченице Анастаси́и Узореши́тельнице

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на небеси́ у престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на ра́б Бо́жиих (имена́), прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о на́с, и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 12/15 | Кол-во символов: 706
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Преподо́бной Мела́нии Римляныне

О, пресла́вная ма́ти Мела́ние, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о на́с моли́твеннице! Приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ раба́м Бо́жиим (имена́) и все́м правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Е́й, чадолюби́вая ма́ти на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы ну́жды на́ша духо́внии и житейскии, при́зри на ны́ ма́терним о́ком, и твои́ми моли́твами отврати́ от на́с колеба́ние вся́ким ве́тром уче́ния, злы́х и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние; утверди́ же во все́х ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и словесы́ и писа́нии и дела́ми, сла́вится среди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увещавши, премно́жество бога́тства расточи́ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же. Те́мже в Небе́сная оби́тели всели́ся, помина́й на́с, Мела́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

* * *

Блок: 13/15 | Кол-во символов: 1532
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Святи́телю Никола́ю Уго́днику

Моли́тва 1-я

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, и укроти́ во́лны страсте́й и бе́д возстаю́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Моли́тва 2-я

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий, и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́. Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ предста́тельство твое́ о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ до́м се́й, вся́кий гра́д и ве́сь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щыя, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю: ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго по преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты́ на́с соблюди́ я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́м же преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к нему́ про́сим: помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви на́с от всякого зла́, и от всякие ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́м на́ш, и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде́ поживе́м житие́, и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Блок: 14/15 | Кол-во символов: 3562
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Великому́ченику и цели́телю Пантелеи́мону

О, святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши на́с гре́шных, усе́рдне моля́щихся тебе́, испроси́ на́м у Го́спода Бо́га, Ему́же со а́нгелы предстои́ши на небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя рабо́в Бо́жиих (имена́) и все́х христиа́н правосла́вных, ко твоему́ заступле́нию притека́ющих: се́ бо, гре́х на́ших ра́ди, лю́те одержи́ми есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти́ благода́ть моли́тися за ны́ и цели́ти вся́к неду́г и вся́ку боле́знь: да́руй у́бо все́м на́м святы́м моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся́ к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная, я́ко да сподо́бившеся тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́внаго во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Блок: 15/15 | Кол-во символов: 1031
Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 51372
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

 1. http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-ikone-bozhiej-materi-pomoshhnitsa-v-rodah.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 719 (1%)
 2. https://xn—-7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-bozhej-materi-pomoshhnitsy-v-rodah/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 3731 (7%)
 3. https://Molitvy.online/molitva/pomoschnitsa-v-rodah/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2818 (5%)
 4. https://azbyka.ru/molitvoslov/o-pomoshhi-v-rodax.html: использовано 14 блоков из 15, кол-во символов 32666 (64%)
 5. https://xn—-7sbbfh0aufcu5bf.xn--p1ai/molitva-ikone-bozhiej-materi-v-rodah-pomoshhnitsa/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 7251 (14%)
 6. https://xn—-9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-k-bogoroditse-pomoshhnitsa-v-rodah-pri-beremennosti/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4187 (8%)Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...