Житие Порфирия Кавсокаливита — рассмотрим тщательно

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной ; проверки требуют 11 правок.


У этого термина существуют и другие значения, см. Порфирий.

Порфирий Кавсокаливит (греч. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης в миру Евангелос Баирактарис, греч. Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης; 7 февраля 1906, Айос-Иоаннис, Эвбея — 2 декабря 1991, Афон, Греция) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, старец, прославлен в лике преподобных (2013).

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 502
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81)

Старец Порфирий Кавсокаливит — современный святой подвижник

Старец Порфирий Кавсокаливит — это прозвище, говорящее о месте подвигов преподобного — один из наиболее известных и почитаемых подвижников благочестия нашего времени. Его знают во всем мире. Как святой он канонизирован в лике преподобный подвижников. Церковные иерархи Константинопольской Церкви по свидетельствам народа причислили его к лику святых официально. Верующие люди молятся ему — ведь старец действительно помогает с Небес.

Во все века Господь не оставлял ни одно поколение людей без святых подвижников, с которых можно было бы брать пример и прислушиваться к совершенным для человека наставлениям. Так и в конце XIX — начале ХХ века явлен был миру старец-монах, принесший в мир мудрость и духовную силу Афонской горы — святой Порфирий. Своими трудами и молитвами он испросил у Бога множество духовных даров и добродетелей: смирение, прозорливость, дар пророчества и исцеления, искренняя любовь ко всем людям и страх Божий, терпение и изгнание бесов молитвой. Он скончался совсем недавно, в 1991 году.

Множество свидетельств осталось об исцелении по его молитвам даже при тяжелейших заболеваниях. Сам же старец Порфирий на протяжении жизни болел, но принимал болезни как крест и подвиг, не прося у Бога, по примеру апостола Павла, о своем исцелении, говоря, что болезни даны ему для смирения.

Известно, что отец Порфирий понимал язык птиц и животных, видел ангелов — духов света и духов тьмы — бесов, и, конечно, прозорливо, по благодати Божией, видел душу и ум человека. Ученикам старец повествовал о многих местах земли и моря, о событиях древности, словно видел это сам — Господь открывал ему все это ради его молитвы, аскетических подвигов и самоотверженного служения людям.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1787
Источник: https://www.o-vere.ru/starec-porfirij-kavsokalivit.html

Биография


Родился году от благочестивых, но очень бедных родителей в деревне Айос-Иоаннис на острове Эвбея. Начальную грамоту изучил, читая Библию и богослужебные книги в связи с чем был принят в первый класс школы. В 1918 году, прочитав житие святого Иоанна Каливита, мальчик так вдохновился святой жизнью преподобного, что решил подражать ему и в том же году уехал на гору Афон, где был принят в Кавсокаливийский скит, в котором прожил в качестве послушника 6 лет, получив в рясофоре имя Никита.

В 1924 году сильно заболел и был отправлен в монастырь священномученика Харлампия в Авлонари, который находился недалеко от деревни святого Иоанна, где получил исцеление от своей болезни. Позднее жил в обители свт. Николая Чудотворца в Ано-Вафеа.

В 1926 году состоялась его встреча с земляком архиепископом Синайским Порфирием (Павлиносом), который был так вдохновлён духовными дарами молодого монаха, что рукоположил его в сан пресвитера и нарек своим именем — Порфирий.

С 1940 года иеромонах Порфирий приехал в Афины, где был назначен приходским священником в церкви Святого Герасима в Афинской поликлинике около площади Омония в которой служил Богу и людям до 1973 года. За это время Порфирий помог тысячам людей обрести душевный мир и, получив дар врачевания, исцелил от многих болезней.

После ухода на пенсию в 1973 году он основал исихастирий Преображения Господня в Милесе.

Незадолго до смерти старец был извещён о своей скорой кончине и пожелал умереть смиренно, вдали от мира. Скончался в своей келии в Кавсокаливийском скиту на горе Афон года.

года Синод Константинопольского патриархата прославил старца в лике святых.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1632
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81)

Житие Преподобного Порфирия

Евангелос Баирактарис родился в Греции в 1906 году. Семья его была глубоко верующей, но бедной. Родители были крестьянами.

С пеленок мальчика воспитывали в лучших традициях православной веры, поэтому вырос он глубоко духовным человеком.

Через свою бедность, родители не смогли дать мальчику полноценное образование. Он закончил только два класса обычной школы.

Но зато тяжело трудиться мальчику пришлось уже с самого раннего детства. Он и выпасал скот, и работал в огороде, и трудился по хозяйству. Уже в 8 лет он непосильно работал на шахте, потом торговал за прилавком.

Но каждую свободную минутку Евангелос старался читать жития Святых. Особенно затронуло детскую душу житие Святого Иоанна Кущника. С тех пор он твердо решил подражать Святому и также хотел подвизаться на Афоне.

Порфирий Кавсокаливит

Но первые попытки отправки на Святые горы заканчивались всегда неудачно. И на Афон ему удалось приплыть только в возрасте 14 (или 15) лет.

Во время водного путешествия на Афон по воле Божьей он встретился с опытным подвижником Пантелеймоном, который узнал о желании юноши подвизаться, взял его под свою духовную опеку.

На Афоне юноша принялся самоотверженно трудиться, неустанно молится и закалять себя всякого рода трудностями. Он спал только на твердом полу, отдыхал мало, молился много, и в зной, и в стужу ходил босиком.

Став духовно крепким юноша был пострижен с именем Никита.

Юный подвижник стал еще ревностней нести службу и претерпевать всякие трудности. Но заболел воспалением легких, которое перешло в плеврит. Дальше оставаться на Афоне не представлялось возможным и старцы отправили его со Святой горы.

Покинув Афон инок Никита стал подвизаться вблизи своего родного села в монастыре святого Харлампия. В это время ему было 19 лет. В этой обители его рукоположили в сан священника. В это время молодому подвижнику было всего лишь 22 года.

Икона Порфирия Кавсокаливита

За его усердие в служении, великие молитвенные подвиги Порфирия назначают духовником монастыря. В это время народная тропа к Порфирию никогда не зарастала. К нему постоянно шли за советом, наставлением, и т.д. Он стал любящим и заботливым отцом для своей паствы. Вскоре его воздвигают в сан архимандрита.

В это время Святой Порфирий достиг такой благодати, что к нему стали обращаться даже доктора. Он часто устанавливал диагноз, когда светила медицины не могли разобраться и исцелял больных.

Но на протяжении всей жизни архимандрит любил Афон и узнав, что келья, которая когда-то принадлежала ему опустела, попросился обратно в нее.

Последние годы Жизни Преподобный провел в своей келье на Афоне и мирно отошел ко Господу года.

Видео: Автобиография Преподобного Порфирия

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2639
Источник: https://1001molitva.ru/zhitiya-svyatyh/porfirij-kavsokalivit-zhitie-nastavleniya-startsa.html

Чудеса

Господь наградил отца Порфирия Кавсокаливита обилием духовных дарований. Кротость, любовь к людям и Богу, прозорливость, сила молитвы об исцелении души и тела, — все это было присуще старцу. От одного его прикосновения многие избавились от тяжелых недугов, мучающих их годами.

Дар нахождения воды

Старец был очень близок к природе и чувствовал ее красоту и глубину как никто другой. Он понимал язык птиц, а недра земли и бездны морские мог читать как раскрытую книгу. Однажды жители одной горной деревушки обратились к нему за помощью, так как не могли найти место, где можно было бы выкопать колодец. Обращались в различные инстанции, но все в один голос твердили, что в этих местах подземных вод нет. Для обеспечения своих нужд жителям деревни приходилось собирать осадки после дождя, чем и перебивались.

Икона святого Порфирия Кавсокаливита

Один человек, который был духовным чадом старца Порфирия и знал о его удивительных способностях, в том числе находить воду глубоко под землей, обратился с просьбой помочь в этой ситуации. Старец, не задумываясь ответил, что в местности, где расположена деревня, очень много хорошей воды, и сразу же указал на карте, где следует искать. По просьбам людей он сам сходил на это место и точно определили, где следует бурить скважину.

Дар прозорливости

Мать о. Порфирия очень болела и уже несколько дней находилась в Афинской больнице. Врачи давали хороший прогноз и уже через несколько дней обещали выписать. Брат, навестивший мать, позвонил о. Порфирию с радостной вестью о скором выздоровлении. Но тут через короткое время раздался обратный звонок, на этот раз от отца Порфирия. Он сказал своему брату, что нужно торопиться, мать вот-вот умрет и они не успеют взять у нее благословение.

То вначале не поверил, но послушал старца, и оба поспешили в больницу. Случилось то, о чем предупреждал о. Порфирий. Братья едва успели попрощаться с матерью, как та умерла. Так Господь в очередной раз подтвердил дар прозорливости у своего избранника.

Дар исцеления

Однажды к старцу за духовным советом зашел один доктор со своей женой. Поговорив с батюшкой, семейная пара стала вскоре прощаться. Старец, по-отечески улыбаясь, взял женщину за руку, как раз в том месте, где у нее была сильная боль. Он не знал об этом, так как ему об этом не рассказывали. Женщина долго лечилась уколами, различными противовоспалительными лекарствами, но ничего не помогало.

Когда старец прикоснулся, по телу больной разлилось тепло, от которого ушла боль из ее тела. У женщины на глазах выступили слезы радости и благодарности старцу за оказанную милость. С того дня она больше не прибегала к помощи лекарств и докторов.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2629
Источник: http://molitva-info.ru/svyatye/zhitie-porfiriya-kavsokalivita.html

Молитвословия

Тропарь, глас 8

Апо́cтольскою ре́вностию жи́тельствуя / и Христо́во имя непреста́нно призыва́я, всем любо́вь Бо́жию пропове́дуя, / вы́ну в той пребыва́л е́си, мно́гия дyши исцеля́я и ко Воскре́сшему приводя́. Те́мже, насле́довавый селе́ния святы́х, / потщи́ся и наста́ви нaс, да прии́дем и мы во объя́тия Божия, / ра́достно вопию́ще ти: // ра́дуйся, преподо́бне о́тче Порфи́рие.

Кондак, глас 3

Ра́дуйся, Афо́на смире́нное овча́, / Порфи́рие, Любве пропове́дниче, / мона́хов сла́во, святы́х удобре́ние. Óвому бо Духом даде́ся сло́во прему́дрости, // другому же слово ра́зума и де́йствия сил, тебе же ку́пно вся откры́шася яко таи́ннику Бо́жия благода́ти.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 673
Источник: https://drevo-info.ru/articles/26016.html

Слова, советы и чудеса старца Порфирия Кавсокаливита

Господь прославил Своего верного слугу не только даром чудотворения, но и даром слова: мудрые советы его разошлись по всему миру. При жизни святой не только делился духовным опытом и давал советы людям в конкретных ситуациях, но и корректировал их: если человеку казался трудно выполнимым духовно полезный совет, старец смягчал наставления, предлагая путь подобный, но более легкий.

Вот основные запомнившиеся людям советы святого:

 • Жить в мире с ближними и с собой. Для этого необходимо заботиться о чистоте своих мыслей, не раздражаться и не гневаться в трудных ситуациях. Агрессия через пожелание зла, дурные мысли также наносят вред людям; застревание в злых помыслах разъедает душу.

 • Нужно беречь свою лампаду жизни, заботиться о здоровье и души, и тела. Господь отпускает нам ряд жизненных лет, давая определенное количество масла в лампаду нашего бытия. Но мы можем укоротить жизнь, подвергая ее риску и оставляя заботы о себе. Поэтому нужно беречь дарованное Богом.

 • Многие люди считают, что раз в мире есть такое зло, как неизлечимые болезни, Бога нет или Он не благ. Однако вследствие онкологических заболеваний наполняется Рай — люди не помнят о добродетельной жизни в суете, и только останавливаясь в болезни, задумываясь над бытием и переживая страдания, отходят от безумной и грешной круговерти жизни.

 • В болезнях лучше молиться о терпении. Перенесение болезни со смирением — словно малый мученический подвиг.

 • Нужно больше читать Священное Писание, размышляя над словами и наставлениями Божиими.

 • Нужно не забывать о Таинстве Покаяния — Исповеди. Ведь кто не покается в своих грехах, тот погибнет для жизни в Раю.

Святой давал много советов родителям, как необходимо воспитывать детей — будущее народа. Как о важнейшем средстве воспитания он говорил о молитве: не нужно многословных назидательных речей, достаточно собственно примера, внимания к ребенку и молитвы, которая, дотронется до самого детского сердца. То же относится и к семейных отношениям, взаимодействию с коллегами, друзьями. Кроме того, старец запрещал ссоры в семье при детях — они никогда не должны слышать повышенных голосов, потому что это в душе ребенка поселяет ощущение незащищенности, зла в мире, дает неверный образец.

Чудеса, совершенные святым Порфирием, также сохранились в свидетельствах людей:

 • Когда мать старца оказалась в больнице, врачи обещали его брату, что она назавтра же выпишется. Но святой по телефону остановил брата, заставив его оставаться у койки матери и сказав, что мать ночью умрет. Он приехал в больницу сам и вместе с братом получил последнее материнское благословение.

 • Святой исцелял людей и животных. Одну женщину он прикосновением исцелил от болезни руки, о которой она даже не говорила отцу Порфирию. А по просьбе одной крестьянки он благословил стадо коз, чтобы они излечились от болезни, и после молитвы над стадом из него вышел вожак и поцеловал руку старца.

 • Один глава семейства, духовное чадо святого, решил испросить у него совета по поводу семейных проблем. Позвонив старцу, он побеседовал с ним, получил полезный совет и, обрадовавшись, обещал навестить его на Афоне. Тогда в трубке прозвучали странные слова: старец просил не навещать его и не звонить, потому что уже умер! После выяснения ситуации оказалось, что духовный сын отца Порфирия действительно звонил ему через несколько часов после смерти старца — а значит, для земного мира он уже умер, но жив на Небесах.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3515
Источник: https://www.o-vere.ru/starec-porfirij-kavsokalivit.html

Литература

На русском

 • Митрополит Афанасий Лимасольский. Открытое сердце Церкви / Пер. с новогреч. А. Волгиной,А. Саминской. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

На английском

 • Elder Porphyrios. Wounded by Love: The Life and Wisdom of Elder Porphyrios Denise Harvey (Publisher): 2005. ISBN 978-96072-01195
 • Klitos Joannidis. Elder Porphyrios: Testimonies and Experiences. The Holy Convent of the Transfiguration of the Savior: Athens, 1995. ISBN 978-9608538238
 • Constantine Yannitsiotis. With Elder Porphyrios: A Spiritual Child Remembers. The Holy Convent of the Transfiguration of the Savior:Athens, 2001.
 • Elder Porphyrios from Kausokalibia; Life and Speeches, edition of monastery of Chrysopegi, Chania, Crete, Greece, 2008

На греческом

 • «Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου — Βίος και Λόγοι», Εκδόσεις «Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής-Χρυσοπηγής Χανίων», 2003
 • «Ο Γέρων Πορφύριος — Μαρτυρίες και Εμπειρίες», Κλείτος Ιωαννίδης, Εκδόσεις «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», 2005
 • «Κοντά στο Γέροντα Πορφύριο», Κωνσταντίνος Γιαννιτσιώτης, Εκδόσεις «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», 2006
 • «Γέρων Πορφύριος — Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός», Γεώργιος Κρουσταλάκης, Εκδόσεις «Εν Πλω», 2006
 • «Θαυμαστά γεγονότα και συμβουλές του Γέροντος Πορφυρίου», Κωνσταντίνος Γιαννιτσιώτης, Εκδόσεις «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», 2006
 • «Ο Όσιος Γέρων Πορφύριος», Μοναχή Αικατερίνα, Εκδόσεις «Εφραιμιάς», 2008
 • «Γεροντικόν του 20ού Αιώνος», Κλείτος Ιωαννίδης, Εκδόσεις «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», 2008
 • «Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλιβίτης — Ορόσημο αγιότητος στο σύγχρονο κόσμο», Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικού Συνεδρίου (Χανιά, 10-), Εκδόσεις «Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής-Χρυσοπηγής Χανίων», 2008

На французском

 • «Père Porphyre, Vie et Paroles», grands Spirituels Orthodoxes du XXème Siècle, l’Age d’Homme, p. 17-18
 • «Père Porphyre, Anthologie de Conseils», grands Spirituels Orthodoxes du XXème Siècle, l’Age d’Homme, p. 88

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1882
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81)

День памяти Преподобного


В православной христианской традиции день памяти Преподобного Порфирия Кавсокаливита принято отмечать 19 ноября и 2 декабря. Именно в эти дни уместно будет вознести искренние молитвы Святому подвижнику.

Видео: Советы старца

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 271
Источник: https://1001molitva.ru/zhitiya-svyatyh/porfirij-kavsokalivit-zhitie-nastavleniya-startsa.html

Использованные материалы

 • «Старец Порфирий Кавсокаливит: жизнеописание, наставления, чудеса», портал Православие.Ru, :
 • «Константинопольская Церковь канонизировала старца Порфирия (Байрактариса)», портал Седмица.Ru ЦНЦ «Православная Энциклопедия», :
 • Житийная справка календаря православной энциклопедии Азбука веры:

  Старец Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова. Малоярославец, 2006

  Старец Порфирий Кавсокаливит. Житие и слова. Малоярославец, 2006. Стр. 204

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 466
Источник: https://drevo-info.ru/articles/26016.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 18325
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

 1. https://www.o-vere.ru/starec-porfirij-kavsokalivit.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5302 (29%)
 2. https://1001molitva.ru/zhitiya-svyatyh/porfirij-kavsokalivit-zhitie-nastavleniya-startsa.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3851 (21%)
 3. http://molitva-info.ru/svyatye/zhitie-porfiriya-kavsokalivita.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4017 (22%)
 4. https://drevo-info.ru/articles/26016.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1139 (6%)
 5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81): использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4016 (22%)Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.